021-476284 info@kalaresan.ir

شعب کالارسان

نمایندگی های رسمی کالارسان نیز در ۱۶۰ شهرستان مستقر هستند و به کار حمل و نقل خرده بار مشغول اند که فهرست آن ها در ادامه آمده است. بعلاوه در بیش از ۱۵۰ شهر کشور امکان ارسال بار برای این شرکت وجود دارد. (این جدول تنها تعدادی از اسامی شهر های تحت پوشش در کشور را نمایش می دهد)