لیست قیمت

  

زون 1

   

زون 2

 

زون 3

زون 4

اراک

بیرجند

رشت

شهرضا

گنبد

آبادان

زاهدان

شیراز

اردکان

عسلویه

اردبیل

تبریز

زنجان

شهرکرد

لاهیجان

اهواز

سبزوار

کرمان

ایرانشهر

کیش

ارومیه

تنکابن

ساری

قزوین

همدان

بندرعباس

سیرجان

ماهشهر

بناب

قشم

اصفهان

تالش

ساوه

قم

یاسوج

رفسنجان

شیروان

مشهد

بوشهر

ایلام

چالوس

سمنان

کاشان

یزد

نیشابور

دزفول

بجنورد

خوی

سنندج

کرمانشاه

سقز

بروجرد

خرم آباد

شاهرود

گرگان

میاندوآب

 وزن(کیلوگرم)مبلغ(تومان) وزن(کیلوگرم)مبلغ(تومان) وزن(کیلوگرم)مبلغ(تومان) 

0 تا 5

18,000

20

40,500

35

63,000

6

19,500

21

42,000

36

64,500

7

21,000

22

43,500

37

66,000

8

22,500

23

45,000

38

67,500

9

24,000

24

46,500

39

69,000

10

25,500

25

48,000

40

70,500

11

27,000

26

49,500

41

72,000

12

28,500

27

51,000

42

73,500

13

30,000

28

52,500

43

75,000

14

31,500

29

54,000

44

76,500

15

33,000

30

55,500

45

78,000

16

34,500

31

57,000

46

79,500

17

36,000

32

58,500

47

81,000

18

37,500

33

60,000

48

82,500

19

39,000

34

61,500

49

84,000