ساعت حرکت ناوگان کالارسان

شهر مبدأ کارگو مبدأ شهر مقصد ساعت حرکت
تهران تهران جنوب آبادان ۱۷:۳۰
تهران تهران جنوب آباده ۱۶
تهران تهران جنوب ایرانشهر ۱۵
تهران تهران جنوب بروجرد ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب عباس آباد ۱۹:۳۰
تهران تهران جنوب بوشهر ۱۴
تهران تهران جنوب بیرجند ۱۶:۳۰
تهران تهران جنوب چابهار ۱۵
تهران تهران جنوب خرم آباد ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب خرمشهر ۱۷:۳۰
تهران تهران جنوب خمین ۱۲
تهران تهران جنوب دامغان ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب زاهدان ۸
تهران تهران جنوب طبس ۱۶:۳۰
تهران تهران جنوب سبزوار ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب سربندر ۱۶
تهران تهران جنوب سمنان ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب سیرجان ۱۷:۳۰
تهران تهران جنوب شاهرود ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب شوشتر ۱۴
تهران تهران جنوب شهرکرد ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب شيراز ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب عسلویه ۱۷:۳۰
تهران تهران جنوب کاشان ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب کاشمر ۱۶
تهران تهران جنوب كرمان ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب گرمسار ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب گچساران ۱۶
تهران تهران جنوب بندرماهشهر ۱۶
تهران تهران جنوب مسجدسليمان ۱۴
تهران تهران جنوب مشهد ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب ملایر ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب نجف آباد ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب نیشابور ۲۱:۳۰
تهران تهران جنوب ياسوج ۱۶
تهران تهران جنوب یزد ۲۱:۳۰
تهران پایانه شرق آمل ۲۳
تهران پایانه شرق بابل ۲۳
تهران پایانه شرق نور ۲۳
تهران پایانه شرق رویان ۲۳
تهران پایانه شرق محمودآباد ۲۳
تهران پایانه شرق گرگان ۲۳
تهران پایانه شرق قائمشهر ۲۳
تهران پایانه شرق ساري ۲۳
تهران پایانه شرق کردکوی ۲۳
تهران پایانه شرق مينودشت ۲۳
تهران پایانه شرق کلاله ۲۳
تهران پایانه شرق علی آباد ۲۳
تهران پایانه شرق گالیكش ۲۳
تهران پایانه شرق بجنورد ۱۹:۳۰
تهران پایانه شرق شیروان ۱۷:۳۰
تهران پایانه شرق اصفهان ۲۱:۳۰
تهران پایانه شرق مشهد ۱۷:۳۰
تهران پایانه شرق قوچان ۱۶:۳۰
تهران ترمینال غرب اردبيل ۲۱
تهران ترمینال غرب اروميه ۲۱
تهران ترمینال غرب سنندج ۲۱
تهران ترمینال غرب همدان ۲۱
تهران ترمینال غرب كرمانشاه ۲۱
تهران ترمینال غرب مشهد ۱۹
تهران ترمینال غرب شيراز ۲۰
تهران ترمینال غرب خوي ۲۱
تهران ترمینال غرب زنجان ۲۱
تهران ترمینال غرب تبريز ۲۱:۳۰
تهران ترمینال غرب ايلام ۲۰
تهران ترمینال غرب تالش ۲۰
تهران ترمینال غرب مياندوآب ۲۰
تهران ترمینال غرب مراغه ۲۰
تهران ترمینال غرب بناب ۲۰
تهران ترمینال غرب پارس آباد ۲۱
تهران ترمینال غرب ابهر ۲۰
تهران ترمینال غرب سراب ۱۷
تهران ترمینال غرب یزد ۱۶
تهران ترمینال غرب ميبد ۱۶
تهران ترمینال غرب اردكان ۱۶
تهران ترمینال غرب مهاباد ۱۹
تهران ترمینال غرب شبستر ۱۶
تهران ترمینال غرب مرند ۱۹
تهران ترمینال غرب جلفا ۱۷
تهران ترمینال غرب ماکو ۱۷
تهران ترمینال غرب پیرانشهر ۱۶
تهران ترمینال غرب نقده ۱۶
تهران ترمینال غرب اشنویه ۱۶
تهران ترمینال غرب بانه ۲۰
تهران ترمینال غرب بوکان ۲۰
تهران ترمینال غرب بیجار ۲۰
تهران ترمینال غرب دیواندره ۲۰
تهران ترمینال غرب سقز ۲۰
تهران ترمینال غرب آستارا ۲۰
تهران ترمینال غرب میانه ۲۰
تهران پایانه بیهقی شيراز ۱۹
تهران پایانه بیهقی شيراز ۲۰
تهران پایانه بیهقی شيراز ۲۱
تهران پایانه بیهقی شيراز ۲۲
تهران پایانه بیهقی گرگان ۲۲
تهران پایانه بیهقی گرگان ۲۳
تهران پایانه بیهقی گرگان ۲۴
تهران پایانه بیهقی ساري ۲۲
تهران پایانه بیهقی ساري ۲۳
تهران پایانه بیهقی ساري ۲۴
تهران پایانه بیهقی قائمشهر ۲۲
تهران پایانه بیهقی قائمشهر ۲۳
تهران پایانه بیهقی قائمشهر ۲۴
تهران پایانه بیهقی آمل ۲۳
تهران پایانه بیهقی بابل ۲۳
تهران پایانه بیهقی بابلسر ۲۳
تهران پایانه بیهقی تبريز ۲۰
تهران پایانه بیهقی تبريز ۲۱
تهران پایانه بیهقی تبريز ۲۲
تهران پایانه بیهقی تبريز ۲۳
تهران پایانه بیهقی تبريز ۲۴
تهران پایانه بیهقی مشهد ۱۸
تهران پایانه بیهقی مشهد ۲۱:۳۰
تهران پایانه بیهقی اروميه ۲۰
تهران پایانه بیهقی اروميه ۲۱
تهران پایانه بیهقی اراك ۲۲
تهران پایانه بیهقی اراك ۲۴
تهران پایانه بیهقی كرمانشاه ۲۲
تهران پایانه بیهقی كرمانشاه ۲۳
تهران پایانه بیهقی كرمانشاه ۲۴
تهران پایانه بیهقی سمنان ۲۴
تهران پایانه بیهقی دامغان ۲۴
تهران پایانه بیهقی شاهرود ۲۴
تهران پایانه بیهقی شهرضا ۲۲:۳۰
تهران پایانه بیهقی گلپايگان ۲۴
تهران پایانه بیهقی كرمان ۱۹
تهران پایانه بیهقی زنجان ۱۹
تهران پایانه بیهقی خرم آباد ۲۲
تهران پایانه بیهقی خرم آباد ۲۳
تهران پایانه بیهقی اهواز ۱۹
تهران پایانه بیهقی اهواز ۲۰
تهران پایانه بیهقی رشت ۱۷
تهران پایانه بیهقی رشت ۲۰
تهران پایانه بیهقی رشت ۲۳
تهران پایانه بیهقی رشت ۲۴
تهران پایانه بیهقی نوشين شهر ۰۸
تهران پایانه بیهقی شاهين شهر ۲۳
تهران پایانه بیهقی جهرم ۱۷
تهران پایانه بیهقی شهرکرد ۲۱
تهران پایانه بیهقی شهرکرد ۲۲
تهران پایانه بیهقی نجف آباد ۱۴
تهران پایانه بیهقی نجف آباد ۲۴
تهران پایانه بیهقی یزد ۲۲:۳۰
تهران پایانه بیهقی یزد ۲۳
تهران پایانه بیهقی همدان ۱۸
تهران پایانه بیهقی همدان ۲۰
تهران پایانه بیهقی همدان ۲۴
تهران پایانه بیهقی نائين ۲۴
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۱۲
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۱۵
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۱۸
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۲۱
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۲۲
تهران پایانه بیهقی اصفهان ۲۴

کالارسان-حمل بار بین شهری

ارتباط با کالارسان: ۴۵۱۴۶-۰۲۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کالارسان بهار کیش می باشد.