مجله کالارسان

...
پیچیدگی حمل و نقل و لجستیک مدرن

بخش حمل و نقل و لجستیک در حال تغییر و تحول مهمی است، زیرا راهحلهای جدید بر پایهی فناوری تحت تأثیر جهتگیری گرایشات بازار به استفادهی روزمره تبدیل شدهاند.

تعداد بازدید: ۳۳
...
هفت روندی که باعث تغییر در صنعت لجستیک میشوند

روند بازار باعث رشد در صنعت لجستیک میشود در حالی که پیشرفتهای فناوری، راههای جدیدی را برای این صنعت جهت پاسخگویی به افزایش تقاضا، باز میکنند.

تعداد بازدید: ۲۹

کالارسان-حمل بار بین شهری

ارتباط با کالارسان: ۴۵۱۴۶-۰۲۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کالارسان بهار کیش می باشد.