پیچیدگی حمل و نقل و لجستیک مدرن

تاریخ انتشار: ۰۹-۰۸-۱۴۰۱ تعداد بازدید: ۶۶۶

لجستیک- حمل بار بین شهری - ارسال کالا - کالارسان

پیچیدگی حمل و نقل و لجستیک مدرن

شکی نیست که بخش حمل و نقل و لجستیک در حال تغییر و تحول مهمی است، زیرا راه حل های جدید بر پایه ی فناوری تحت تأثیر جهت گیری گرایشات بازار به استفاده ی روزمره تبدیل شده اند. در هیچ مقطعی از تاریخ شاهد چنین درجهی بزرگی از تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و قانونی که این بخش از اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد، نبودهایم.

هرچه پیچیدگی حمل و نقل و لجستیک مدرن رشد میکند، درک اینکه چه چیزی باید نقطه ی تمرکز کوتاه مدت و بلندمدت باشد و اینکه بر روی چه چیزی سرمایه گذاری کنیم، دشوارتر میشود. به همین دلیل است که ما تلاش کرده ایم نیروهای اصلی را که در حال تغییر بخش حمل و نقل و لجستیک هستند، شناسایی کنیم.

براساس تجزیه و تحلیل گرایشات و همچنین ارزیابی تکامل و تأثیر بالقوهی پدیداری راه حل های جدید حمل و نقل، نتیجه گرفتهایم که نیروهای اصلی ای که حمل و نقل و لجستیک را تغییر میدهند، عبارتند از:

 • دیجیتالی شدن،
 • تغییرات در تجارت بین الملل،
 • تغییرات فرایندی مبتنی بر نرم افزار،
 • تغییرات در تجارت داخلی بازارها،
 • تغییرات در فرایند اتوماسیون صنعتی

 به منظور درک بهتر وضعیت فعلی و همچنین درک مسیر پیش روی تحول صنعتی، ما هر یک از این 5 نیرو را همراه با جزئیات تجزیه و تحلیل نموده ایم و با در نظر گرفتن روند اتوماسیون صنعتی آنها و همچنین تکامل راه حل های در حال ظهور در بازار به عنوان یک پاسخ، مشاهدات کلیدی خود را در این مقاله جمع آوری کردهایم.

1-دیجیتالی شدن

در فرآیندهای تجاری اعم از مدیریت، از عملیات تا پیمانکاری، همین حالا دیجیتالی شدن در حال به وقوع پیوستن است. امروزه دیجیتالی شدن فقط درباره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات ساده و یا برنامه ریزی منابع سازمان در محل کار نیست، بلکه در مورد تدوین فرایندها و مدلهای کاملا جدید تجاری، از جمله ادغام در زنجیره ی ارزش است. این موضوع بیشتر در مورد قدرت نفوذ امکان انتقال نقطهی خرید و همچنین عناصر مهم مربوط به ارائهی خدمات به محیط دیجیتال است. ٪ 54از شرکتهای مورد بررسی انتظار داشتند که دیجیتالیشدن درآمد آنها را افزایش دهد. همچنین مشاغل میتوانند از دیجیتالیشدن استفاده کنند تا:

 • فرایندهایشان را ساده کنند،
 • خدمات، محصولات و مدلهای تجاری خود را بازطراحی کنند،
 • تأثیر فاصلهی استعدادها را کاهش دهند.

میتوان انتظار داشت که دیجیتالی شدن، نحوه ی تعامل مصرفکنندگان با تجارت را تغییر دهد، که این موضوع قبلاً در سفارش آنلاین و حمل و نقل سیار مشاهده شده است، از طریق خدمات حمل و نقل شخصی گرفته تا خدمات مرتبط با تاکسی، به اشتراک گذاری ماشین و بلیط حمل و نقل عمومی. چنین خدماتی حتی ممکن است به زودی متوقف شده و نوآورانه تلقی شوند.

کالارسان-ارسال بار بین شهری

2-تغییرات در تجارت بین الملل

تغییرات در تجارت بین الملل نیز قبلا مشاهده شده است، به عنوان مثال در تعداد سفرهای قطار از چین به اتحادیه ی اروپا که به سرعت در حال رشد است. احتمالاً با افزایش حجم تجارت چین و اتحادیه ی اروپا (درهر دو جهت،) سرمایه گذاریهای جدید در مسیرهای تجاری و حمل و نقل زمینی (به عنوان گزینه ای سریعتر از حمل و نقل اقیانوسی و ارزانتر از حمل و نقل هوایی) تدارکات بین المللی در اوراسیا تغییر شکل خواهد داد. با ارتباط گیری بیشتر اقتصادهای نوظهور با اقتصاد جهانی، مسیرهای تجاری جدیدی گشوده و مسیرهای موجود گسترش خواهند یافت.
تغییرات در تجارت بین الملل توسط موارد زیر هدایت میشود:

 • ایجاد توافق نامه ی تجارت آزاد،
 • ظهور جنگ های تجاری و موانع تجاری ناشی از مقررات،
 • جهانی سازی تجارت حمل و نقل،
 • توسعهی زیرساخت ها (به ویژه در راه آهن و جاده و همچنین از طریق طرح کمربند و جاده که توسط دولت چین پشتیبانی میشود.)

شرکتهای T&L1بدون شک از نوسازی راهآهن، بزرگراه ها، ارتباطات از راه دور و سایر امکانات مانند مراکز واقع در مسیرهای تجاری در حال ظهور بهرهمند خواهند شد. انتظار میرود دالانهای "جادهی ابریشم جدید" بین چین و اتحادیهی اروپا طی چند سال آینده به سرعت رشد کنند. چنین تحولاتی منجر به کاهش هزینه های حمل و نقل و ایجاد خدمات جدید میشوند. این سرمایه گذاری ها و فرصت های ایجاد خدمات جدید را میتوان درکنار هم "راه حل های جدید مسیر تجاری " نامید.

3-تغییرات فرایندی مبتنی بر نرم افزار

انتظار میرود تغییرات فرآیندهای نرم افزاری طی چند سال آینده به صورت پویا رشد کرده و منافع بیشتری برای تجارت ایجاد کنند. با این وجود، این راه حل ها در مرحله ی فعلی هنوز هم باید راه خود را به جریان اصلی پیدا کنند. تکامل فنآوری های پایه، مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، آنالیز دادههای بزرگ و بلاکچین و دفتر کل توزیع شده و فشار بر اثربخشی کسب و کار، محیطی مطلوب برای توسعه ی چنین راه حل هایی را ایجاد خواهد کرد.

انتظار می رود راهحلهای زیر T&Lرا به عنوان تغییرات فرایند نرم افزار محور تغییر شکل دهد:

 • سیستمهای حمل و نقل هوشمند
 • اتوماسیون فرآیند رباتیک
 • راه حل های احتیاطی(به عنوان مثال برای نگهداری و تحویل)
 • بلاکچین و تمام فناوری های دفتر کل توزیع شده
 • راه حل های هوش مصنوعی

از شرکت ها میتوان انتظار داشت که این راه حل ها را برای ایجاد مزیت هزینه و کیفیت و بینش بهتر درباره ی جریان باربری و مسافر به مصرف کنندگان ارائه دهند تا بتوانند راحتی بهتری را تجربه کرده و همیشه در مورد خدمات حمل و نقل اطلاعات بیشتری داشته باشند و متصل به آن باقی بمانند.


4-تغییرات در تجارت داخلی بازارها

میتوان انتظار داشت که در طی چند سال آینده تغییرات اساسیای در تجارت داخلی بازارها ایجاد شود که با پیش بینی های خوشبینانه ی رشد اقتصادی، توسعه ی بازارهای تجارت الکترونیکی و اقتصاد مشترک و افزایش فعالیت ( M&A7ادغام و تصاحب شرکتها از طریق خرید) در بخش T&Lتقویت میشوند. راه حل ها در این زمینه نیز با تغییر انتظارات مصرف کننده و پیر شدن جامعه هدایت خواهند شد. همه ی این تغییرات باعث ایجاد فشار برای خدمات جدید و همچنین ادغام زنجیره ی ارزش متفاوت بین تولیدکنندگان، از جمله خرده فروشان اینترنتی و شرکت های T&Lمی شود.

تعدادی از راه حل های جدید وجود دارند که شرکت ها میتوانند به دلیل تغییر در تجارت داخلی برای ارائه ی خدمات ارزانتر و نوآورانه به مصرفکنندگان، امکان راحتی بیشتر در خرید آنلاین و همچنین امکانات جدید برای به اشتراک گذاری منابع به منظور استفادهی روزمره در اختیار مشتریان قرار دهند:

 • برندهای برجسته ای که به دنبال فرصت هایی برای رشد فروش آنلاین خود هستند
 • مشاغل تجارت الکترونیکی که در بخش تدارکات سرمایه گذاری میکنند
 • شرکتهای CEP8در حال طراحی راه حل های سفارشی برای تجارت الکترونیکی هستند
 • اقتصاد مشارکتی
 • ادغام و تحکیم تدارکات

5- تغییرات در فرایند اتوماسیون صنعتی

از جمله مزایای دیگر، میتوان انتظار داشت که تغییرات در فرایند اتوماسیون صنعتی باعث افزایش کارایی حمل و نقل و خدمات تدارکاتی شود. راه حل های موجود در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های جدید و پیاده سازی متفکرانه هستند. تغییرات اتوماسیون صنعتی با توسعه ی فناوری های پایه (از جمله پیشرفت در پویایی الکتریکی) و تغییر مقررات در طولانی مدت امکان پذیر خواهند شد و همچنین با تمرکز بر پایداری محیط زیست شکل خواهند گرفت.

شرکت های T&Lبا استفادهی گستردهتر از راه حل های فنآوری اتوماسیون که در ادامه ذکر میشود، میتوانند از افزایش کارایی کار، اتوماسیون عملیات اصلی و امکان رفع تنگناها و طراحی سرویسهای جدید بهرهمند شوند:

 • ایجاد وسایل خودکار
 • پویایی الکتریکی
 • واقعیت افزوده و دستگاههای واقعیت ترکیبی
 • قطار سریع السیر
 • بهینه سازی لست مایل

تغییرات فرایند ماشینی از نظر مصرف کنندگان و کارمندان، به معنای تعامل کمتر با مردم و تعامل بیشتر با ماشین آلات در آینده است، اما در نهایت به دسترسی بیشتر خدمات انعطاف پذیر نیز منجر خواهد شد.
 

 

کالارسان-حمل بار بین شهری

ارتباط با کالارسان: ۴۵۱۴۶-۰۲۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کالارسان بهار کیش می باشد.